Intresseanmälan
Rundabordsamtal 2 tillfällen

#1 Rundabordssamtal – Styrning och organisation
Tid: 17 februari kl 8-10

Befintliga arbetssätt för strategiarbete, verksamhetsplanering, budgetering, uppföljning, strategi-genomförande och portföljstyrning utmanas av de agila ramverken, metoderna och principerna. Hur gör andra med att ändra strategiarbetet, portföljstyrning, budget och uppföljning, tilldelning av medel för investeringarna?

#2 Rundabordssamtal – Ledarskap och kultur
Tid: 24 februari kl 8-10

Utveckling av ledarskapet och en företagskultur som stödjer de agila värderingarna är avgörande för att agilt ska lyckas i hela organisationen.HR har ofta en avgörande roll i denna del av förändringen. Hur arbetar ni med ledarskap, kultur och effektiva team i förändringsarbetet utöver de ”hårda” agil metodik-frågorna?

Välkommen!

placeholder

Läs mer om vår e-postpolicy och hantering av personlig information  här

Frågor? Kontakta cecilia.mazeret@frontit.se  

Font Size
Font Size